Gebogen glas

curvedglass

Gebogen glas wordt verkregen door het in een buigingsoven geleidelijk verhitten van een vlakke glasplaat tot juist boven de verwekingstemperatuur, waarna het onder de invloed van de zwaartekracht in een holle of bolle vorm de gewenste buiging aanneemt.

Vervolgens wordt het glas op een gecontroleerde wijze afgekoeld, waardoor een spanningsvrij eindproduct ontstaat.

De glasbuigtechniek kan worden toegepast op de volgende glassoorten: Planibel blank en gekleurd floatglas, glas met een pyrolitische coating en Imagin figuurglas. Gebogen glas laat zich ook verwerken tot gelaagd, gezeefdrukt of gezandstraald glas.