Regionale Scholengemeenschap

Project: Uitbreiding Regionale Scholengemeenschap ’t Rijks

Jaar van oplevering: 2006

Omschrijving werkzaamheden: Voor uitbreiding/nieuwbouw van een school te Bergen Op Zoom is gekozen om de vliesgevels uit te voeren in Reynaers CW50 waarbij de dichte vlakken in Colorbel zijn uitgevoerd, De kozijnen zijn uitgevoerd in CS68 en zijn voorzien van ventilatie roosters.

brandwerend brandwerend

brandwerend brandwerend

brandwerend brandwerend brandwerend

brandwerend brandwerend brandwerend

brandwerend brandwerend